Statistik:

Radiatortemperaturer
Tillopp: 33.94 ºC
Retur: 32.4 ºC
Temp skillnad: -1.54 ºC
 
Tanktemperaturer
Tank 1 Topp: 32.94 ºC
Tank 1 Botten: 32.63 ºC
Tempdiff: -0.31 ºC

Tank 2 Topp: 33.01 ºC
Tank 2 Botten: 32.57 ºC
Tempdiff: -0.44 ºC

Tank 3 Topp: 32.69 ºC
Tank 3 Botten: 32.07 ºC
Tempdiff: -0.62 ºC
 
Laddomaten
Panntoppen: 36.0 ºC
Pannbotten: 35.6 ºC
Returen: 35.5 ºC
 
Övriga Temperaturer
Rökgastemperatur: 29.9 ºC
Utetemp:
 
Elförbrukningen
Totalt: 4085.78 kWh
Snitt per dag: 15.3 kWh
Tot. Kostnad 6128.67 kr
Tid räknat: 8 Mån 23 d 13 tim