Hakansta.com

Grafer


Välj tidsspann:

Dessa grafer uppdateras varje minut. (Ladda om sidan för att uppdatera graferna)


graf


graf


graf


graf

Temperaturer

Radiatortemperaturer
Tillopp: 48.13 ºC
Retur: ºC
 
Tanktemperaturer
Tank 1 Topp: 66.82 ºC
Tank 1 Botten: 39.88 ºC

Tank 2 Topp: 64.32 ºC
Tank 2 Botten: 38.38 ºC

Tank 3 Topp: 69.69 ºC
Tank 3 Botten: 37.19 ºC
 
Laddomaten
Panntoppen: 77.6 ºC
Pannbotten: --.--ºC
Returen: --.--ºC
 
Övriga Temperaturer
Panntemperatur: --.--ºC
Rökgastemp. 205.0 ºC
Utetemp: -8.0 ºC
 
Elförbrukningen
Just nu: --.--kWh
Totalt: --.--kWh

Där det står --.--ºC istället för en temperatur så finns ingen sensor där ännu